แจ้งการชำระเงิน

ชื่อบัญชี  นาง สาววรัญญา  จันทะแพ 

ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าตอง 

เลขที่บัญชี  524 – 0 – 10440 – 9