กระบวนการผลิต


ขั้นตอนที่ 1  การสร้างส่วนตัวท้องเรือ
        ขั้นแรกต้องเตรียมไม้ที่จะทำโครงสร้างของตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ก่อนแล้วนำมาวาดแบบตามรูปแบบของเรือแต่ละแบบที่ต้องการ เช่น วาดกระดูกงู-กงเรือ-กราบเรือ-กระธงเรือและชิ้นส่วนทุกอย่างของเรือ
 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างส่วนบนของตัวเรือ
        นำไม้แผ่นที่เตรียมมาเลื่อยเป็นแผ่นบางๆ เพื่อใช้ทำที่กั้นขอบข้างของเรือแล้วส่วนต่าง ของเรือ  เช่นที่กั้นดาดฟ้า กาบหน้าส่วนของหน้าเรือ รั้วกั้นระเบียง รั้วกั้นบันได ตอหม้อ พวงมาลัยหรือพังงา หางเสือ สมอเรือ ฯลฯ  แล้วนำส่วนประกอบทั้งหมดนี้มาขัดการะดาษทรายเตรียมพร้อมที่จะประกอบในขั้นตอนต่อไป
  
ขั้นตอนที่ 3  การนำชิ้นส่วนมาประกอบในตัวเรือ
        นำตัวเรือมาติดไม้ขอบข้างของเรือและนำส่วนประกอบทั้งหมดของเรือที่กล่าวมานำมาประกอบตามจุดต่างๆ ของเรือตามแบบเสร็จแล้วทำขอบคิ้ว แล้วนำมาขัดให้ทั่วทั้งตัวเรือให้ละเอียดเรียบ แล้วใส่ขาตั้งโชว์ของเรือพร้อมลงพื้นด้วยซาแล็คผสมเอง 1 ครั้ง  นำมาขัดด้วยกระดาษทรายให้ลื่น
  
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างส่วนบนของเรือ
        นำเสากระดงเรือมาต่อประกอบตามขนาดต่างๆ มีเสากระดงเรือหน้า เสากระดงเรือและทำก้านใบของเรือทุกขนาดตามแบบนำทั้งหมดมาทาแลตคเกอร์แห้งแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้เรียบเนียนทาแลกเกอร์ซ้ำอีกทีเสร็จแล้วนำไปขึ้นเสากระดงเรือติดใบเรือซึ่งใบเรือจะทำมาก่อนโดยการนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการนำมารีดให้เรียบทำขอบโค้งโดยการนำพลาสติกอัดกาวลาเทกซ์เสร็จแล้วทำบันไดลิงโดยการโยงเชือกใส่ใบบังคับเรือหน้าและหลังนำไปขึ้นเสากระดงเรือติดใบเรือซึ่งใบเรือจะทำมาก่อนโดยการนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการนำมารีดให้เรียบทำขอบโค้งโดยการนำพลาสติกอัดกาวลาเทกซ์  เสร็จแล้วทำบันไดลิงโดยการ โยงเชือกใส่ใบบังคับเรือหน้าและหลังตามขั้นตอนต่อ

ขั้นตอนสุดท้าย 
        แล้วเก็บรายละเอียดตรวจสอบดูความเรียบร้อยส่งให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการผลิตก่อนออกสู่ตลาด