นโยบายทางร้านค้า


       ร้าน OTOPLANNA จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายหลังจากการโอนเงินให้กับทางร้านเราแล้ว ภายในวันต่อไป หากมีสินค้าในสต๊อกลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ จะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการ หากอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า ภายใน 2 - 3 วันทำการ ถ้าสินค้าขาดสต๊อกทางร้านจะต้องทำการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าใหม่วันเวลาในการส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างทางร้านกับลูกค้าเอง


ขอบคุณคะ
ร้าน OTOPLANNA